PRIVACYVERKLARING

Inleiding
Makelaarsbordenspecialist.nl (hierna: ‘wij’ of ‘MBS’) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.makelaarsbordenspecialist.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij bieden de mogelijkheid om online reclamematerialen te bestellen en op een door u opgegeven adres te laten bezorgen. Voor deze dienstverlening kunnen wij uw gegevens op meerdere manieren verzamelen:

Gegevens die door uzelf worden verstrekt
Wij verzamelen bestelgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Indien nodig verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd en verzamelen wij ook de bestanden die door u worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten. Daarnaast worden uw naam en e-mailadres bewaard als u zich via onze website abonneert op onze nieuwsbrief en als u bijvoorbeeld contact opneemt met onze klantenservice (online, per e-mail of telefoon).

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wij verzamelen ook gegevens op basis van uw gebruik van onze diensten en op basis van uw bezoek aan onze website(s). Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van uw bezoek aan onze website(s), welke pagina’s worden bezocht en welke webbrowser u daarvoor gebruikt.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Het gaat hierbij om van uzelf ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bestelling
Voor uw bestelling gebruiken we uw gegevens om de bestelling te verwerken, te produceren en te bezorgen op het door u gekozen afleveradres. Dit doen we in samenwerking met online betaaldienstverleners en vervoerders. Daarnaast houden we u op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals DHL of een koerier om je bestelling te kunnen afleveren; online betaaldienstverleners zoals PayPal en iDEAL om een betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden.

Klantenservice
Om u goed van dienst te kunnen zijn, kunt u met ons bellen of mailen. Wij gebruiken uw gegevens en maken en bewaren aantekening voor een snelle hulpverlening. Handig als u onze hulp nog een keer nodig heeft.

Account
In uw account op makelaarsbordenspecialist.nl slaan we onder andere uw naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en e-mailadres op. Zo hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen, zodat u deze makkelijk kan terugvinden.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor u. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die onderaan in de e-mail staat.

Verbetering website(s) en service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we uw gegevens gebruiken voor het geven van uw beoordeling (Kiyoh) over onze producten c.q. dienstverlening.

Fraude
Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie.

Inzage
Natuurlijk kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens inzien die we van u verwerken.

Correctie
Indien u denkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, laat het ons dan weten, dan passen we deze graag aan.

Verwijderen
De persoonsgegevens die wij van u hebben, kunt u altijd verwijderen. Hierdoor is het plaatsen van een bestelling niet meer mogelijk. Daarnaast kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Denkt u dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.

Overdraagbaarheid
U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens over te dragen en tevens is het mogelijk om zelf uw gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, via uw account in te zien en deze via de website te wijzigen. Klik hiervoor op Mijn account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

* het uitvoeren van een wettelijke plicht

* het uitvoeren van een overeenkomst;

* het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van MBS: het verwerken, produceren en verzenden van uw order(s).

Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, kunt u contact met ons opnemen.

Derde ontvangers
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van uw order of de bezorgdienst die de order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.
Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van uw rechten gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen via info@makelaarsbordenspecialist.nl of bellen naar 0314-700544.